Que thử đường huyết (HGM-STP1A)

310,000

Được sử dụng với máy đo đường huyết Omron HGM-111 & HGM-112.

Danh mục: Từ khóa: